Лестница по украински


Лестница по Украинский - Русский-Украинский Словарь

ru Не задумываясь, я сказала им, что у меня перегорели лампочки на лестнице, ведущей на второй этаж.

LDSuk Недовго думаючи, я сказала, що перегоріли лампочки на сходах, що ведуть на другий поверх.

ru Например, рисунок, изображающий лестницу, заставляет вспомнить пословицу: «На лестницу смерти человек взбирается не один»*.

JW_2017_12uk Наприклад, зображення драбини або сходів нагадує прислів’я: «Східцями смерті підніметься кожен»*.

ru Он зовет на помощь, и некая добрая душа, слыша его крики о помощи, спешит к нему на выручку и, спустив лестницу, дает ему средство, с помощью которого он может выбраться на поверхность.

LDSuk Він кличе на допомогу, і якась добра і мила душа, почувши його крики про допомогу, поспішає йому на порятунок і, опустивши драбину, дає йому знаряддя, по якому він може вилізти на поверхню.

ru Мужчина внезапно умер от инфаркта, поднимаясь по лестнице.

LDSuk Один чоловік несподівано помер від закупорки судин, коли піднімався сходами.

ru В Коста-Рике, где обезьяны, живущие на деревьях, с помощью лиан перемещаются с дерева на дерево, это растение называют обезьяньей лестницей.

JW_2017_12uk У Коста-Риці її називають мавпячою драбиною, бо мавпи лазять по ній з дерева на дерево.

ru Лестница вела на опоясывающую двор деревянную галерею, куда выходили двери всех комнат.

JW_2017_12uk З балкону можна було потрапити в кімнати, де жили господарі.

ru Выходя из дома, он поскользнулся и упал, скатившись вниз по лестнице.

LDSuk Виходячи з дому, він посковзнувся і впав, пролетівши кілька сходинок вниз.

ru Тогда я украдкой вставала с кровати, поднималась по лестнице, чтобы увидеть, как они помашут мне рукой.

JW_2017_12uk Тоді, вислизнувши з ліжка, я виходила на сходи, і сестрички могли помахати мені на прощання.

ru Сразу же после этого снимка мы подялисъ вверх по лестнице.

TEDuk І якраз після цього знімку ми піднімалися сходами.

ru А затем она упала с лестницы, и теперь она в коме.

opensubtitles2017uk Але потім вона впала зі сходів і зараз знаходиться в комі.

ru Лестница, ведущая во двор храма

JW_2017_12uk Сходи до подвір’я храму.

ru Пророк Джозеф Смит учил: «Поднимаясь по лестнице, вы должны начинать снизу и подниматься ступень за ступенью, пока не придете наверх. Это справедливо и в отношении законов Евангелия: вы должны начинать с первого и продолжать, пока не научитесь всем законам возвышения.

LDSuk Пророк Джозеф Сміт учив: “Коли ви піднімаєтеся драбиною, то повинні стати на першу сходинку і підніматися крок за кроком, поки не дістанетеся до верху; так само і з принципами євангелії—ви повинні почати з перших і просуватися далі, поки не пізнаєте всі принципи піднесення.

ru Прочно закрепи верх лестницы, чтобы она не соскользнула в сторону.

JW_2017_12uk Надійно прив’яжи верх драбини, щоб вона не з’їжджала вбік.

ru С тех пор появились человекоподобные роботы, способные подниматься по лестнице, бегать, танцевать, носить предметы на подносе, толкать впереди себя тележку и даже вставать после падения!

JW_2017_12uk З того часу з’явились роботи, що вміють ходити по сходах, бігати, танцювати, переносити на підносі різні предмети, штовхати перед собою візки і навіть ставати після падіння.

ru Вы видите стенобитные орудия и штурмовые лестницы, лучников и колесницы, а также несметное множество воинов.

JW_2017_12uk Ви бачите тарани, штурмові драбини, лучників, колісниці та орди воїнів.

ru сделали пианино из ступенек лестницы. Как это здорово, не правда ли?

TEDuk створюють сходи у вигляді клавіш піаніно? Класно, чи не так?

ru Убедись, что твой вес вместе с инструментами и материалами не превышает того веса, который может выдержать эта лестница.

JW_2017_12uk Переконайся, що твоя вага і вага інструментів та матеріалів не перевищує допустимої для даної драбини ваги.

ru толкал меня с лестницы,

TEDuk штовхав мене зі сходів,

ru Практически все клетки содержат ДНК — сложные молекулы, напоминающие длинные закрученные лестницы.

JW_2017_12uk Майже всі клітини містять ДНК — складні молекули, що нагадують довгі скручені драбини.

ru спустился по лестнице

TEDuk спустився східцями

ru ◇ Никогда не стой и не сиди на двух верхних ступеньках лестницы.

JW_2017_12uk ◇ Не ставай і не сідай на останніх двох щаблях угорі драбини.

ru Сестры из Общества молодых женщин и Общества милосердия перенесли мои вещи из цокольного помещения в комнату на первом этаже, чтобы я была поближе к родителям и мне не нужно было пользоваться лестницей.

LDSuk Молоді жінки й сестри з Товариства допомоги перенесли всі мої речі з цокольного приміщення в кімнату на першому поверсі, щоб я була ближче до батьків і мені не потрібно було ходити сходами.

ru Лестница в небо 16

JW_2017_12uk Сходи до неба 16

ru Давай, поставь лестницу.

opensubtitles2017uk Нумо постав драбину.

ru Лестница в небо, Пит.

opensubtitles2017uk Сходи на небо, Піте.

ru.glosbe.com

ле́стница - Русский-Украинский Словарь - Glosbe

ru Не задумываясь, я сказала им, что у меня перегорели лампочки на лестнице, ведущей на второй этаж.

LDSuk Недовго думаючи, я сказала, що перегоріли лампочки на сходах, що ведуть на другий поверх.

ru Например, рисунок, изображающий лестницу, заставляет вспомнить пословицу: «На лестницу смерти человек взбирается не один»*.

JW_2017_12uk Наприклад, зображення драбини або сходів нагадує прислів’я: «Східцями смерті підніметься кожен»*.

ru Он зовет на помощь, и некая добрая душа, слыша его крики о помощи, спешит к нему на выручку и, спустив лестницу, дает ему средство, с помощью которого он может выбраться на поверхность.

LDSuk Він кличе на допомогу, і якась добра і мила душа, почувши його крики про допомогу, поспішає йому на порятунок і, опустивши драбину, дає йому знаряддя, по якому він може вилізти на поверхню.

ru Мужчина внезапно умер от инфаркта, поднимаясь по лестнице.

LDSuk Один чоловік несподівано помер від закупорки судин, коли піднімався сходами.

ru В Коста-Рике, где обезьяны, живущие на деревьях, с помощью лиан перемещаются с дерева на дерево, это растение называют обезьяньей лестницей.

JW_2017_12uk У Коста-Риці її називають мавпячою драбиною, бо мавпи лазять по ній з дерева на дерево.

ru Лестница вела на опоясывающую двор деревянную галерею, куда выходили двери всех комнат.

JW_2017_12uk З балкону можна було потрапити в кімнати, де жили господарі.

ru Выходя из дома, он поскользнулся и упал, скатившись вниз по лестнице.

LDSuk Виходячи з дому, він посковзнувся і впав, пролетівши кілька сходинок вниз.

ru Тогда я украдкой вставала с кровати, поднималась по лестнице, чтобы увидеть, как они помашут мне рукой.

JW_2017_12uk Тоді, вислизнувши з ліжка, я виходила на сходи, і сестрички могли помахати мені на прощання.

ru Сразу же после этого снимка мы подялисъ вверх по лестнице.

TEDuk І якраз після цього знімку ми піднімалися сходами.

ru А затем она упала с лестницы, и теперь она в коме.

opensubtitles2017uk Але потім вона впала зі сходів і зараз знаходиться в комі.

ru Лестница, ведущая во двор храма

JW_2017_12uk Сходи до подвір’я храму.

ru Пророк Джозеф Смит учил: «Поднимаясь по лестнице, вы должны начинать снизу и подниматься ступень за ступенью, пока не придете наверх. Это справедливо и в отношении законов Евангелия: вы должны начинать с первого и продолжать, пока не научитесь всем законам возвышения.

LDSuk Пророк Джозеф Сміт учив: “Коли ви піднімаєтеся драбиною, то повинні стати на першу сходинку і підніматися крок за кроком, поки не дістанетеся до верху; так само і з принципами євангелії—ви повинні почати з перших і просуватися далі, поки не пізнаєте всі принципи піднесення.

ru Прочно закрепи верх лестницы, чтобы она не соскользнула в сторону.

JW_2017_12uk Надійно прив’яжи верх драбини, щоб вона не з’їжджала вбік.

ru С тех пор появились человекоподобные роботы, способные подниматься по лестнице, бегать, танцевать, носить предметы на подносе, толкать впереди себя тележку и даже вставать после падения!

JW_2017_12uk З того часу з’явились роботи, що вміють ходити по сходах, бігати, танцювати, переносити на підносі різні предмети, штовхати перед собою візки і навіть ставати після падіння.

ru Вы видите стенобитные орудия и штурмовые лестницы, лучников и колесницы, а также несметное множество воинов.

JW_2017_12uk Ви бачите тарани, штурмові драбини, лучників, колісниці та орди воїнів.

ru сделали пианино из ступенек лестницы. Как это здорово, не правда ли?

TEDuk створюють сходи у вигляді клавіш піаніно? Класно, чи не так?

ru Убедись, что твой вес вместе с инструментами и материалами не превышает того веса, который может выдержать эта лестница.

JW_2017_12uk Переконайся, що твоя вага і вага інструментів та матеріалів не перевищує допустимої для даної драбини ваги.

ru толкал меня с лестницы,

TEDuk штовхав мене зі сходів,

ru Практически все клетки содержат ДНК — сложные молекулы, напоминающие длинные закрученные лестницы.

JW_2017_12uk Майже всі клітини містять ДНК — складні молекули, що нагадують довгі скручені драбини.

ru спустился по лестнице

TEDuk спустився східцями

ru ◇ Никогда не стой и не сиди на двух верхних ступеньках лестницы.

JW_2017_12uk ◇ Не ставай і не сідай на останніх двох щаблях угорі драбини.

ru Сестры из Общества молодых женщин и Общества милосердия перенесли мои вещи из цокольного помещения в комнату на первом этаже, чтобы я была поближе к родителям и мне не нужно было пользоваться лестницей.

LDSuk Молоді жінки й сестри з Товариства допомоги перенесли всі мої речі з цокольного приміщення в кімнату на першому поверсі, щоб я була ближче до батьків і мені не потрібно було ходити сходами.

ru Лестница в небо 16

JW_2017_12uk Сходи до неба 16

ru Давай, поставь лестницу.

opensubtitles2017uk Нумо постав драбину.

ru Лестница в небо, Пит.

opensubtitles2017uk Сходи на небо, Піте.

ru.glosbe.com

сходи - перевод - Украинский-Русский Словарь

uk Ними як на сході, так і на заході є невеличкі вівтарі, де люди моляться, поринають у роздуми чи приносять жертви.

JW_2017_12ru Домашние святилища — как в странах Востока, так и в странах Запада — представляют собой небольшие алтари, перед которыми молятся, размышляют и на которых приносят жертвы.

uk Я сходив попити пивка з друзями.

tatoebaru Я пошёл выпить пива с друзьями.

uk В Австралії, Канаді, США, Європі та на Далекому Сході сотні випускників школи отримують спеціальне призначення в інші країни.

JW_2017_12ru Сотни выпускников, закончивших Школу в Австралии, Азии, Европе, Канаде или Соединенных Штатах, отправляются в другие страны и служат там в разных назначениях, в каких есть потребность.

uk Це був 1348 рік, і Близький Схід охопила «чорна смерть» — епідемія чуми.

JW_2017_12ru Идет 1348 год, и на Ближнем Востоке вовсю свирепствует чума.

uk У Псалмі 103:12 говориться: «Як далекий від заходу схід, так Він віддалив від нас наші провини».

JW_2017_12ru В Псалме 103:12 говорится: «Как далек восход от заката, так удалил он от нас наши преступления».

uk За короткий проміжок часу—53 роки—Церква вражаюче зміцнилася й зросла на Філіппінах, які відомі, як “Перлина сходу”.

LDSru За краткий промежуток времени в 53 года Церковь невероятно укрепилась и выросла на Филиппинах, которые называют «Жемчужиной Востока».

uk 41 Ворожіння по рисах обличчя й лініях на долонях дуже популярне в країнах Сходу.

JW_2017_12ru 41 Предсказание судьбы по лицу и руке особенно распространено на Востоке.

uk на Сході на борту одного літака кілька років тому,

TEDru на самолёте через Восток несколько лет назад,

uk Мій дядько живе на сході Іспанії.

tatoebaru Мой дядя живёт на востоке Испании.

uk Криті базари Алеппо — одне з найколоритніших місць Близького Сходу.

JW_2017_12ru Крытые базары Алеппо, пожалуй, самые колоритные на Ближнем Востоке.

uk Недовго думаючи, я сказала, що перегоріли лампочки на сходах, що ведуть на другий поверх.

LDSru Не задумываясь, я сказала им, что у меня перегорели лампочки на лестнице, ведущей на второй этаж.

uk Сюди варто прийти до схід сонця.

JW_2017_12ru Лучше всего отправляться на рынок рано утром.

uk Нефій бачив наші дні у своєму величному видінні: “Я, Нефій, побачив, як сила Агнця Божого сходила на святих церкви Агнця, і на завітний народ Господа, який був розсіяний по всьому лицю землі; і були вони озброєні праведністю і силою Бога у великій славі”11.

LDSru Нефий узрел наши дни в своем великом виде́нии: «Я, Нефий, увидел силу Агнца Божьего, что она сошла на святых церкви Агнца и на заветный народ Господа, рассеяный по всему лицу земли; и он был вооружён праведностью и силой Божьей в великой славе»11.

uk Цей вік Ірод вираховує на основі того, що сказали йому астрологи зі Сходу.

JW_2017_12ru Именно такого возраста и должен быть ребенок по подсчетам Ирода, опиравшегося на то, что сказали ему астрологи с востока.

uk Він вірно чекав повернення свого пана, бо, коли Мойсей почав сходити з таблицями свідоцтва, Ісус зустрів його там (Вихід 24:1, 2, 9—18; 32:15—17).

JW_2017_12ru Он преданно ожидал возвращения своего господина и, когда Моисей начал сходить с горы со скрижалями откровения, он его встретил (Исход 24:1, 2, 9—18; 32:15—17).

uk Приблизно за 35 кілометрів на південний схід від Ніневії лежало місто Калах (Німруд), яке відбудував Ашшурнасірпал.

JW_2017_12ru Примерно в 35 километрах к юго-востоку от Ниневии находился город Калах (Нимруд), восстановленный Ашшурнасирпалом.

uk вловити прекрасний краєвид сходу сонця

TEDru просто полюбоваться прекрасным зрелищем, когда солнечный свет пробивается

uk Територія, яка сьогодні носить назву «Полінезія», тобто «Багато островів», формою нагадує трикутник і простягається від Гаваїв на півночі до острова Пасхи на південному сході і до Нової Зеландії на південному заході.

JW_2017_12ru Острова современной Полинезии (это слово означает «много островов») расположены треугольником: на севере — Гавайи, на юго-востоке — остров Пасхи и на юго-западе — Новая Зеландия.

uk Наприклад, зображення драбини або сходів нагадує прислів’я: «Східцями смерті підніметься кожен»*.

JW_2017_12ru Например, рисунок, изображающий лестницу, заставляет вспомнить пословицу: «На лестницу смерти человек взбирается не один»*.

uk Нас вислали до різних таборів поблизу Іркутська, за сотні кілометрів ще далі на схід.

JW_2017_12ru В конце концов нас отправили за сотни километров на восток, к Иркутску, где находилось множество трудовых лагерей.

uk Після того мене перевели за більш як 3000 кілометрів на захід, у величезний Мордовський комплекс виправних таборів, розташований приблизно за 400 кілометрів на південний схід від Москви.

JW_2017_12ru Затем меня отправили примерно за 3 000 километров на запад в один из многочисленных мордовских лагерей для заключенных, в 400 километрах к юго-востоку от Москвы.

uk Ми бачимо з Книги Мормона точний континент і визначену ділянку землі, на якій стоятиме Новий Єрусалим, і він має сходити, як це бачив у видінні Іван на острові Патмос.

LDSru Далее, в Книге Мормона мы читаем о месте с аналогичным описанием, где должен находиться Новый Иерусалим, которому надлежит быть вознесенному согласно видению Иоанна на острове Патмос.

uk Мій дідусь кожного літа випасав свою худобу на прекрасних, соковитих високогір’ях, що на схід від нашого міста в центральній Юті.

LDSru В разгар лета мой дедушка имел обыкновение отгонять свое стадо коров в живописные высокогорные долины, лежащие к востоку от нашего городка в центральной части штата Юта.

uk 27 І сталося, що цар розіслав апроголошення по всій землі серед усіх своїх людей, які жили на всій його землі, які були в усіх краях навколо, що виходили аж до моря, на сході і на заході, і які були відділені від землі бЗарагемлі вузькою смужкою пустині, яка бігла від моря на сході аж до моря на заході, і навколо біля меж морського узбережжя, і меж пустині, яка була на півночі від землі Зарагемлі, через границі Мантія, повз верхівʼя ріки Сидон, що тече зі сходу на захід—і таким чином було розділено Ламанійців і Нефійців.

LDSru 27 И было так, что царь разослал авоззвание по всей той земле, среди всех своих людей, которые находились по всей его земле, во всех окрестных краях, которые простирались до самого моря на востоке и на западе и которые отделялись от земли бЗарагемля узкой полоской пустыни, протянувшейся от моря на востоке и до самого моря на западе, и по пределам морского побережья, и по пределам пустыни, которая была на севере у земли Зарагемля, через пределы Манти у истока реки Сидон, текущей с востока на запад, – таким образом разделялись ламанийцы и нефийцы.

uk У «Тлумачному коментарі до Біблії» (англ.) зауважується: «На ринках Близького Сходу торговці не звертали уваги на маленьку краплинку води у мірильному відрі або на малесеньку порошинку на шальках терезів, на яких зважували м’ясо чи фрукти».

JW_2017_12ru В одном труде говорится: «На ближневосточном рынке капля воды в мерном ведре или пыль на весах при взвешивании мяса или фруктов не принимаются в расчет» («The Expositor’s Bible Commentary»).

ru.glosbe.com

Лестница Українська - Російська-Українська Словник

ru Не задумываясь, я сказала им, что у меня перегорели лампочки на лестнице, ведущей на второй этаж.

LDSuk Недовго думаючи, я сказала, що перегоріли лампочки на сходах, що ведуть на другий поверх.

ru Например, рисунок, изображающий лестницу, заставляет вспомнить пословицу: «На лестницу смерти человек взбирается не один»*.

JW_2017_12uk Наприклад, зображення драбини або сходів нагадує прислів’я: «Східцями смерті підніметься кожен»*.

ru Он зовет на помощь, и некая добрая душа, слыша его крики о помощи, спешит к нему на выручку и, спустив лестницу, дает ему средство, с помощью которого он может выбраться на поверхность.

LDSuk Він кличе на допомогу, і якась добра і мила душа, почувши його крики про допомогу, поспішає йому на порятунок і, опустивши драбину, дає йому знаряддя, по якому він може вилізти на поверхню.

ru Мужчина внезапно умер от инфаркта, поднимаясь по лестнице.

LDSuk Один чоловік несподівано помер від закупорки судин, коли піднімався сходами.

ru В Коста-Рике, где обезьяны, живущие на деревьях, с помощью лиан перемещаются с дерева на дерево, это растение называют обезьяньей лестницей.

JW_2017_12uk У Коста-Риці її називають мавпячою драбиною, бо мавпи лазять по ній з дерева на дерево.

ru Лестница вела на опоясывающую двор деревянную галерею, куда выходили двери всех комнат.

JW_2017_12uk З балкону можна було потрапити в кімнати, де жили господарі.

ru Выходя из дома, он поскользнулся и упал, скатившись вниз по лестнице.

LDSuk Виходячи з дому, він посковзнувся і впав, пролетівши кілька сходинок вниз.

ru Тогда я украдкой вставала с кровати, поднималась по лестнице, чтобы увидеть, как они помашут мне рукой.

JW_2017_12uk Тоді, вислизнувши з ліжка, я виходила на сходи, і сестрички могли помахати мені на прощання.

ru Сразу же после этого снимка мы подялисъ вверх по лестнице.

TEDuk І якраз після цього знімку ми піднімалися сходами.

ru А затем она упала с лестницы, и теперь она в коме.

opensubtitles2017uk Але потім вона впала зі сходів і зараз знаходиться в комі.

ru Лестница, ведущая во двор храма

JW_2017_12uk Сходи до подвір’я храму.

ru Пророк Джозеф Смит учил: «Поднимаясь по лестнице, вы должны начинать снизу и подниматься ступень за ступенью, пока не придете наверх. Это справедливо и в отношении законов Евангелия: вы должны начинать с первого и продолжать, пока не научитесь всем законам возвышения.

LDSuk Пророк Джозеф Сміт учив: “Коли ви піднімаєтеся драбиною, то повинні стати на першу сходинку і підніматися крок за кроком, поки не дістанетеся до верху; так само і з принципами євангелії—ви повинні почати з перших і просуватися далі, поки не пізнаєте всі принципи піднесення.

ru Прочно закрепи верх лестницы, чтобы она не соскользнула в сторону.

JW_2017_12uk Надійно прив’яжи верх драбини, щоб вона не з’їжджала вбік.

ru С тех пор появились человекоподобные роботы, способные подниматься по лестнице, бегать, танцевать, носить предметы на подносе, толкать впереди себя тележку и даже вставать после падения!

JW_2017_12uk З того часу з’явились роботи, що вміють ходити по сходах, бігати, танцювати, переносити на підносі різні предмети, штовхати перед собою візки і навіть ставати після падіння.

ru Вы видите стенобитные орудия и штурмовые лестницы, лучников и колесницы, а также несметное множество воинов.

JW_2017_12uk Ви бачите тарани, штурмові драбини, лучників, колісниці та орди воїнів.

ru сделали пианино из ступенек лестницы. Как это здорово, не правда ли?

TEDuk створюють сходи у вигляді клавіш піаніно? Класно, чи не так?

ru Убедись, что твой вес вместе с инструментами и материалами не превышает того веса, который может выдержать эта лестница.

JW_2017_12uk Переконайся, що твоя вага і вага інструментів та матеріалів не перевищує допустимої для даної драбини ваги.

ru толкал меня с лестницы,

TEDuk штовхав мене зі сходів,

ru Практически все клетки содержат ДНК — сложные молекулы, напоминающие длинные закрученные лестницы.

JW_2017_12uk Майже всі клітини містять ДНК — складні молекули, що нагадують довгі скручені драбини.

ru спустился по лестнице

TEDuk спустився східцями

ru ◇ Никогда не стой и не сиди на двух верхних ступеньках лестницы.

JW_2017_12uk ◇ Не ставай і не сідай на останніх двох щаблях угорі драбини.

ru Сестры из Общества молодых женщин и Общества милосердия перенесли мои вещи из цокольного помещения в комнату на первом этаже, чтобы я была поближе к родителям и мне не нужно было пользоваться лестницей.

LDSuk Молоді жінки й сестри з Товариства допомоги перенесли всі мої речі з цокольного приміщення в кімнату на першому поверсі, щоб я була ближче до батьків і мені не потрібно було ходити сходами.

ru Лестница в небо 16

JW_2017_12uk Сходи до неба 16

ru Давай, поставь лестницу.

opensubtitles2017uk Нумо постав драбину.

ru Лестница в небо, Пит.

opensubtitles2017uk Сходи на небо, Піте.

uk.glosbe.com


Смотрите также